KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ NEDİR?

Süt dişleri ilk 6 ayda çıkmaya başlar ve 12 yaş dönemine kadar devam eder. Çocuklarda daimi dişler genellikle 6 yaş civarında sürmektedir ve bu zamandan sonra karma dentisyon denilen dönem başlar. Hem süt dişlerin bulunduğu hem de daimi dişlerin sürmeye başladığı bu dönem çocukların ilerdeki iskeletsel ve dişsel durumu için belirleyicidir. Bu süreçte, erken süt dişi kayıpları çene gelişimini etkileyerek, estetik ve konuşma bozukluklarına yol açabilir. 

Koruyucu diş hekimliği ilk dişlerin ağızda sürmesinden itibaren başlar. Bu aşamada ailenin bilinçli olması gerekmektedir. 

Çocuklarda koruyucu diş hekimliği yaklaşım ve tedavileri şu başlıklardan oluşur: 

» Diş fırçalama 
» Diş gelişiminin takibi 
» Diş ipi kullanımı alışkanlığının kazandırılması 
» Ailenin bilgilendirilmesi 
» Uygun beslenme 
» Kötü alışkanlıkların tespiti ve önlenmesi 
» Flor uygulamaları 
» Fissür örtücü uygulamaları 
» Travma ve darbelerden korunmanın sağlanması